Vervoer

Tijdens de kampen in Nederland wordt er verwacht dat het kind naar de accommodatie wordt gebracht. Deze accommodatie wordt in het informatiepakket bekend gemaakt aan de deelnemers. Voor de kampen in de Ardennen is er een opstapplaats in Eindhoven. Dit houdt in dat het vervoer naar de Ardennen vanaf Eindhoven is geregeld. Van huis naar Eindhoven moet geregeld worden door ouders/verzorgers.

Zakgeld

Geld mogen de deelnemers niet zomaar bij hebben. In het informatiepakket, dat voor kamp wordt verstuurd, zal er een bedrag worden aangegeven voor zakgeld. Het zakgeld is afhankelijk van de kampweek. Tijdens de kampweek zal het leidingteam het zakgeld bijhouden, dit om kwijtraken te voorkomen. Zakgeld is niet nodig voor een leuke kampweek.

 

Telefoon en andere apparatuur

Telefoons en andere elektronische apparatuur zijn tijdens de kampweek niet toegestaan. Het kan voorkomen dat een deelnemer een telefoon nodig heeft, bijvoorbeeld voor het reizen van en naar de opstapplaats. In dat geval bewaart het leidingteam de telefoon en krijgt de deelnemer deze aan het einde van de week weer terug.